Wanneer u de diagnose borstkanker krijgt, staat de wereld even stil. Met de steun van uw omgeving, richt u zich op de behandeling die volgt. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk, maar uw arts zal die borstkanker behandeling starten die voor u het beste gaat werken. Hoe vroeger het stadium is waarin de borstkanker is geconstateerd, hoe groter de kans op overleving is. Een kleine tumor zorgt uiteindelijk voor minder kans op uitzaaiingen. Er zijn niet alleen verschillende soorten borstkanker, maar elk lichaam is natuurlijk ook anders. Hierdoor kan de beste behandeling ook voor iedereen anders zijn.

Borstkanker behandeling: diverse manieren

Borstkanker behandelen kan op verschillende manieren. Chirurgie, een curatieve behandeling, wordt toegepast wanneer uw tumor verwijderd dient te worden. Het doel van chirurgie is om u te genezen. Voorafgaand kan er een neo-adjuvante behandeling plaatsvinden. Deze behandeling zorgt ervoor dat de tumor kleiner wordt, alvorens u geopereerd gaat worden. Radiotherapie, oftewel bestraling, wordt gegeven om u lokaal te kunnen behandelen. Met chemotherapie krijgt u celdodende of celdelingremmende medicijnen toegediend. Met hormoontherapie wordt de productie van oestrogeen onderdrukt.

Een adjuvante borstkanker behandeling heeft als doel om te voorkomen dat tumoren of uitzaaiingen terugkomen. Dit kan door chemotherapie of hormoontherapie gebeuren. Een palliatieve behandeling wordt uitgevoerd wanneer genezing niet meer mogelijk is. Uw leven wordt als het ware gerekt. In de laatste fase, de terminale fase, draait alles om pijnbestrijding en het verlichten van klachten. Vaak worden behandelingen gecombineerd. Bijvoorbeeld een neo-adjuvante behandeling, voorafgaand aan een curatieve behandeling. Een lokale borstkanker behandeling, zoals bestraling en chirurgie, is doelgerichter dan een systematische behandeling.

Een systematische behandeling wordt toegepast met hormoontherapie of chemotherapie en werkt door het hele lichaam heen. Zo kunnen eventuele uitzaaiingen in het lichaam bestreden worden. Welke borstkanker behandeling voor u het beste werkt, zal in overleg met de arts bepaald gaan worden. Niet elke behandeling zal even prettig voor u zijn. Een chemotherapie kan gepaard gaan met veel misselijkheid en vermoeidheid. Echter is het resultaat van een chemotherapie vaak de vervelende kwalen waard en voelt u zich daarna stukken beter.

Borstkanker behandelen met steun

Tijdens uw behandelperiode is het belangrijk dat u veel support krijgt van uw omgeving. Het is een moeilijke periode voor iedereen. Praat erover met mensen, zodat ze u kunnen helpen. Wanneer u het gevoel heeft dat uw omgeving u niet begrijpt, dan kunt u dit altijd bij uw arts aankaarten. Ziekenhuizen hebben maatschappelijk werkers in dienst die u kunnen helpen dit ziekteproces te verwerken. Borstkanker behandelen kan tegenwoordig gelukkig steeds beter. De wetenschap richt zich steeds meer op behandelingen met hoge overlevingskansen.